Tjänster

  • Förmedling av hyreshus, industrifastigheter, handelsfastigheter, kontorsfastigheter och publika fastigheter
  • Förmedling av utvecklingsfastigheter och byggrätter
  • Förmedling av fastighetsbolag
  • Köprådgivning
  • Ombildning till bostadsrätt